Check additional deflection missing | XConstruct

In Xconstruct - balklaag ontbreekt de controle van de bijkomende doorbuiging. Er is wel de mogelijkheid eisen te stellen aan de doorbuiging, maar de controle ontbreekt in het rapport. Einddoorbuiging wordt wel meegenomen.

TRANSLATION
In XConstruct - Timber floor, the verification of additional deflection is missing. There is the option of deflection requirements, but the check is missing from the report. Final deflection is included, however.

Hi Stefan,

Welcome to the Struct4U forum! We have added this to the wishlist and we will implement this in a future release.

kind regards,

Maarten