Check additional deformation concrete always on span/500

When calculating the deformation of the concrete, the additional deflection is always tested at span/500 as being a storey floor with brick walls.
You can specify the deformation requirement per beam but this does not affect the unity check. Can this be fixed in a future version?

Toets Bijkomende doorbuiging beton altijd L/500
Bij het berekenen van de vervorming van de beton wordt de bijkomende doorbuiging altijd getoetst op L/500 als zijnde een verdiepingsvloer met steenachtige scheidingwanden.
Je kunt per staaf de vervormingseis aangeven maar dat heeft geen invloed op de toetsing. Kan dit in een volgende versie worden opgelost?

Hello ibvw,

Thanks for your wish. We are going to solve this. Your helpdesk number is #1842

Kind regards,

Rob Baaij