Forces perpendicular to beams

is het mogelijk de teksten van de krachten haaks op de balken te zetten
eea staat nu horizontaal en vaak door elkaar bij knooppunten wat de leesbaarheid niet ten goede komt.
verder kun je dan aa nde tekst zien bij welke ligger / kolom die hoort
in de volgende plaatjes aangegeven waar de krachten dan zouden komen te staanals voorbeeld ook een axis vm uitvoer.
[beter goed gejat dan slecht bedacht]mvrgr Klaas Postma

TRANSLATION
is it possible to put the texts of the forces at right angles to the beams
Now the text is horizontal and often mixed up at intersections, which does not improve readability.
Furthermore you can see in the text to which beam / column it belongs.
in the following pictures you can see where the forces should be placed.

1 Like

Hoi Klaas,

Dank voor je melding. Nu worden alle teksten 2D weergegeven en zijn die altijd leesbaar (of zij moeten over elkaar vallen). Wanneer je de teksten 3D gaat weergegeven zijn die niet altijd leesbaar. Maar ik begrijp zeker je punt. Je kunt dan wel zien waar de teksten bij horen. Dus inderdaad momentwaarde in het vlak van de momentenlijn, enz.
We gaan sowieso onderzoeken of het mogelijk is. Misschien wel een mix van 2D en 3D teksten. Jouw helpdeskmelding is #1826.

Mvr. gr.
Rob Baaij

Als alternatief wellicht een optie zoals Technosoft Raamwerken, waarbij je een staaf kan aanklikken en de M/D/N/u-lijnen kunt bekijken.

Even snel ter voorbeeld:

Hoi Arjen,

Dank voor je suggestie en meedenken. Top!! In ons XFrame2D zit een vergelijkbare spionfunctie. Zie onderstaande. In XFEM4U heb je natuurlijk meer momenten- en dwarskrachtenlijnen maar dit zouden we natuurlijk zeker ook kunnen voorzien.

In XFEM4U wil je natuurlijk het liefst de resultaten van meerdere staven duidelijk kunnen laten zien en Klaas bedoelt dat de 2d-teksten in XFEM4U nu altijd horizontaal worden weergegeven en dat het draaien van de 2d-teksten over de projectiehoek zoals in AxisVM het wel een stuk leesbaarder maakt. En dat is zeker waar. We gaan onderzoeken of wij dat ook kunnen maken. Wij hadden hier al helpdesk #1826 voor aangemaakt.

Mvr.gr.
Rob Baaij