Forces perpendicular to beams

is het mogelijk de teksten van de krachten haaks op de balken te zetten
eea staat nu horizontaal en vaak door elkaar bij knooppunten wat de leesbaarheid niet ten goede komt.
verder kun je dan aa nde tekst zien bij welke ligger / kolom die hoort
in de volgende plaatjes aangegeven waar de krachten dan zouden komen te staanals voorbeeld ook een axis vm uitvoer.
[beter goed gejat dan slecht bedacht]mvrgr Klaas Postma

TRANSLATION
is it possible to put the texts of the forces at right angles to the beams
Now the text is horizontal and often mixed up at intersections, which does not improve readability.
Furthermore you can see in the text to which beam / column it belongs.
in the following pictures you can see where the forces should be placed.

1 Like

Hoi Klaas,

Dank voor je melding. Nu worden alle teksten 2D weergegeven en zijn die altijd leesbaar (of zij moeten over elkaar vallen). Wanneer je de teksten 3D gaat weergegeven zijn die niet altijd leesbaar. Maar ik begrijp zeker je punt. Je kunt dan wel zien waar de teksten bij horen. Dus inderdaad momentwaarde in het vlak van de momentenlijn, enz.
We gaan sowieso onderzoeken of het mogelijk is. Misschien wel een mix van 2D en 3D teksten. Jouw helpdeskmelding is #1826.

Mvr. gr.
Rob Baaij