Gedrongen ligger

Als ik een kelderwand als gedrongen ligger wil berekenen hoe kan ik die dan het eenvoudigst schematiseren?

Hoi Arno,

In betonnen balken/liggers wordt nu (nog) geen rekening gehouden met “gedrongen liggers”.

Kelderwanden kun je het beste schematiseren als wand i.p.v. een balk. Dan wordt er rekening gehouden met de gedrongenheid omdat dat impliciet in de krachtsverdeling zit. Vergelijk de onderste 2 modellen.

Nu wordt er rekening gehouden met o.a. membraamkrachten. En die membraamkrachten worden meegenomen in de wapeningsberekening. Zie bijlage.


Membraamkrachten in wand.

Je kunt in elk punt een gedetailleerde wapeningsberekening opvragen. Zie bijlage. Hoe? Ga met de cursor op een punt staan > rechtermuis > eigenschappen (P)


Wapening Asxt.

fundering_reply.xfem (253.1 KB)
wapening.pdf (141.7 KB)

Mvr.gr.
Rob Baaij