Hemelwaterbelasting

Is er een handleiding van de optie regenwaterbelasting/noodoverlopen? Deze kan ik niet vinden in de algemene handleiding van XFem.