Hinge between basementfloor-basementwall

Hoi Rob/Maarten,

Als je een kelderbak invoert via XFEM4U dan worden de keldervloer en de kelderwanden automatisch momentvast met elkaar verbonden. Er zijn ook gevallen denkbaar waar dit niet mogelijk/gewenst is, bijvoorbeeld bij een afzinkkelder waarbij de keldervloer op een later tijdstip tussen de reeds geplaatste wanden wordt gestort. Hier is de verbinding niet (volledig) momentvast. Is het ook mogelijk om een scharnierende aansluiting tussen keldervloer en kelderwanden toe te passen?

Groet, Frank

TRANSLATION
If you enter a basement floor via XFEM4U then the basement floor and basement walls are automatically connected with a momentconnection. There are cases where this is not desired, e.g. in the case of a basement where the basement floor is poured at a later time between the walls already placed. Here the connection is not (completely) moment. Is it also possible to apply a hinged connection between basement floor and basement walls?

Hoi Frank,

Ik begrijp je vraag. Nee. Dat is (nog) niet mogelijk.
Je kunt het wel schematiseren door een smalle strook met een lage E-modulus ter plaatse van de aansluiting in te voeren. Zie onderstaande twee voorbeelden van een keldervloer-kelderwand aansluiting. Het eigen gewicht van de wanden en vloeren heb ik uitgezet. En alleen de beide wanden belast met 2,5 kN/m2
In het voorste model is de aansluting tussen wand en vloer momentvast. In het achterste model (door de smalle strook met de lage E-modulus) nagenoeg scharnierend.


De geel gemarkeerde strook heeft een lagere E-modulus van 500 N/mm2

En dat zie je ook in de resultaten. In het voorste model loopt het mxx-moment door in de keldervloer. In het achterste model loopt het mxx-moment nauwelijks door in de keldervloer en is de aansluiting nagenoeg scharnierend.

Ik hoop dat dit je duidelijk is. Zo niet, laat het me weten. Ik heb de invoer ook toegevoegd zodat je die kunt downloaden en zelf kan proberen.

niet_momentvaste_verbinding.xfem (125.2 KB)

Mvr.gr.
Rob Baaij

Hoi Rob, dank voor je oplossing voor dit probleem. Ik ga er (binnenkort) mee aan de slag!

Hi Frank,

… For your information.

In version (2024.2) it is possible to connect plate edges temporarily (default) or hinged. Per plate edge you can then set the connection like this.

Kind regards,

Rob Baaij

Top Rob! Mooie verbetering! :grinning: