Imperfecties

Beste support

Bij het berekenen kan ik kiezen uit imperfecties

Heb dan 3 mogelijkheden

Geen imperfecties

Imperfecties X richting

Imperfecties Y richting

Waar baseer ik de keuzes op??

Welke moeten worden meegenomen in de uitvoer??

Of moet ik ze alle drie doorrekenen / kontroleren??

Hoi ET5H3,

Imperfecties
Volgens NEN-EN 1993-1-1 – art. 5.3.2 moet rekening worden gehouden met globale imperfecties. XFEM4U houdt hier rekening mee en standaard staat dat aan. Het betekent dat alle UGT-combinaties 2x worden berekend met een scheefstand in de positieve X- (of Y-) richting en in de negatieve richting. Imperfecties kun je aan- of uitzetten. Het is natuurlijk duidelijk dat in een aantal gevallen die scheefstand gering is en kan worden verwaarloosd door het uit te zetten. Maar in principe moet je altijd met imperfecties rekenen. Dat geldt voor zowel staal, beton als hout. Het heeft ook te maken met de toetsing volgens Eurocode zoals wij die hebben voorzien. Zie handleiding Achtergrond > Knik. Of kijk op Documentation Eurocode - Struct4u

Richting van de imperfecties
De richting van de imperfecties X of Y kun je ook instellen. De constructeur bepaalt met zijn inzicht welke het ongunstigst is.

Uitvoer van de imperfecties
In de uitvoer wordt ook een tabel Knopen – imperfecties scheefstand afgedrukt met daarin de verlegde knopen

Mvr.gr.
Rob Baaij

1 Like