Melding instabiliteit bij invoer trekstaven bij windbok

Beste, Ik heb een spant ingevoerd met trekstaven. Nu geeft het programma aan dat er instabiliteit optreedt. Hoe oplossen?

Hoi Hans,

Ja. Dit is wel een klassiek voorbeeld.

Wat is hier aan de hand?
De trekstaven (de geel gemarkeerde staven) “verdwijnen” automatisch (in het iteratieve GNL rekenproces) wanneer er druk in ontstaat. In combinatie 24 vallen blijkbaar beide trekstaven tegelijkertijd weg en wat er dan overblijft is een “kaartenhuis”. Zie onderstaande. Rekenkundig betekent dit: De globale stijfheidsmatrix wordt singulier, of nadert singulariteit en kan daarom niet worden opgelost. (De determinant van de matrix wordt nul of nadert nul.)


Het overblijvende “kaartenhuis” dat dus niet kan worden berekend.

Ok. Maar hoe kun je dit nu voorkomen?
Maak de staafaansluiting (verbinding) momentvast maar met een kleine veerwaarde. En dat heb ik hier gedaan. Alleen voor de buitenste kolommen heb ik een verende aansluiting (1000 kN/rad) ingevoerd. Zie onderstaande en bijlage. Het rekent nu wel en je ziet ook dat de momenten in de knopen door die lage veerwaarde relatief klein zijn.

Overigens is het vaak zo dat je probleemloos de staven momentvast kunt aansluiten. In een geschoorde constructie blijven die momenten vaak klein. En een zuiver scharnier zoals je hier hebt ingevoerd bestaat natuurlijk ook niet. Er is altijd een mate van inklemming. Dus om veren in te voeren is feitelijk ook een betere schematisering.

Mvr. gr.
Rob Baaij