Verschil in soort ondersteuning

Hallo,

Is het mogelijk om een visueel verschil in steunpunten te krijgen.
Bijvoorbeeld bij het berekening van een balkenfundering met verschillende soorten paalafmetingen kun je geen verschil in de palen zien.

Vriendelijke groeten,

Ad

Hoi Ad,

Ik begrijp wat je bedoelt. Nu is het nog niet mogelijk om o.a. paalafmetingen in te voeren en visueel weer te geven. Maar ik heb je wens genoteerd. Jouw helpdesknummer is #1787.
Heb jij een voorbeeld voor ons hoe je dat graag zou invoeren en visueel zou moeten weergeven?

Mr.gr.
Rob Baaij

Hoi Rob,

Het zou al opgelost zijn als de kleur van de steunpunten aan te passen zou zijn.
Die zijn nu altijd blauw in de z-richting, waardoor je ondanks dat ze andere eigenschappen kunnen hebben je geen verschil kunt zien.

Groeten, Ad

Hoi Ad,

Nu worden bijvoorbeeld de verende opleggingen (ik denk dat je dat bedoelt) in de kleuren rood/groen/blauw (RGB) getekend. In overeenstemming met de kleuren van het assenstelsel. Het is ooit een keuze geweest waarvan wij dachten dat het duidelijk is.

Mvr.gr.
Rob Baaij

In het verleden heb ik hier ook ooit eens een vraag over gesteld of dit misschien (op termijn) in de software geïmplementeerd zou kunnen worden. Ik denk dat Ad bedoelt dat je bijvoorbeeld een groene ondersteuning krijgt voor een betonpaal 220x220, een blauwe ondersteuning voor een betonpaal 250x250 etc… zodat je goed kunt onderscheiden hoeveel palen er van welke afmeting aanwezig zijn onder een gebouw. Zeg maar een soort ‘steunpuntenmanager’. Vooral bij gebouwen met veel palen kan dat handig zijn. Ook zou je dan nog kunnen denken aan een soort functie die alle palen van een bepaald type kan optellen. Desnoods kun je dan ook nog denken aan aan onderscheid tussen palen van dezelfde afmetingen maar met verschillende inheidiepten/paallengten.
Groeten, Frank