Vlakbelasting wordt niet aangemaakt

Na een wijziging in de hoofddraagconstructie ben ik met de belastinggenrator opnieuw alle waardes in gaan stellen maar bij de selectie en rekenen wordten er geen vlakbelastingen aangemaakt. (hiervoor zijn wel alle bestaande componenten wel verwijderd en schillen toegekend).

Graag hier spoedig oplossing op geven.

Beste kamran,

Welkom op het Struct4U forum! Zou je het model op kunnen sturen naar support@struct4u.com? Dan hoor je z.s.m. van ons.

Beste Kamran,

Bij deze n.a.v. onze e-mail correspondentie. Na het wijzigen van de constructie moeten de vlakbelastingen ook verplaatst worden aangezien die niet gekoppeld zijn aan een balk of vloer.
Dit kan momenteel door alle knopen van de vlakbelasting te selecteren en deze vervolgens te verplaatsen. Bij de nieuwe versie is dit verbeterd waardoor je de belasting kan selecteren en vervolgens deze kan verplaatsen.