Old steelprofiles, steelqualities

Zou het mogelijk zijn om oude staalprofielen toe te voegen aan Struct4U?

De DIN, DIE, DIL en DIR. Deze kom ik bij herbestemmingen regelmatig tegen. Het zijn alle 4 breedflensprofielen met parallelle flenzen.

Ik heb ook nog een lijst met NP en B profielen. Maar die flenzen zijn hellend. Daar is nog geen standaard format voor of wel?


staaltabellenoud.pdf (644.7 KB)
staaltabellenoudDIL.pdf (108.7 KB)

Hoi Maarten,

De oude staalprofielen DIN, DIE, DIL en DIR hebben wij inmiddels toegevoegd. D.w.z. in de eerstvolgende releases. Zie onderstaand plaatje.

Voor hellende flenzen hebben wij inderdaad nog geen standaard voor, maar we kunnen dat rekenkundig natuurlijk wel aan. We hebben immers INP en UNP profielen er ook in zitten. Ik heb hier helpdeskmelding #1657 voor aangemaakt.

P.s. De volgorde hebben wij wat aangepast. Nu staan alle I-vormige profielen onder elkaar.

1 Like