Twee platen vergeleken zonder en met balken

Hallo, voor het berekenen met XFEM4U van een onderheide betonplaat heb ik, ter oefening, onderzocht wat het verschil is wanneer wel of geen randbalk toe pas. De resultaten verbazen me zeer.
A: plaat 4 x 4 op de 4 hoeken puntvormig ondersteund.
B: idem, maar nu met 2 starre randbalken // x as.
Wat me verbaast is dat door de randbalken de momenten // de balken vrijwel niet afnemen, terwijl je verwacht dat ze vrijwel nihil zouden zijn. In de bijlage beide modellen in XFEM4U en een nadere toelichting op de mijn vraag. Ik kijk uit naar uw reactie. Hgr. Leo Mauritz

A plaat zonder balken.xfem (62.7 KB)
B plaat met balken.xfem (66.1 KB)
Twee platen vergeleken (25-4-2023).pdf (391.2 KB)

Hoi Leo,

Dank voor jouw berekeningen. Je ziet dat de momenten in de plaat op 4 steunpunten goed overeenkomen met de momenten berekend met de GTB-tabellen.
M.b.t. dezelfde plaat maar nu met randbalken begrijp ik jouw gedachtegang en jouw handberekening. Waar je echter aan voorbijgaat is dat in jouw model de plaat toch in beide richtingen de belasting blijft afdragen. Het is immers een isotrope plaat. Het is zeker niet zo dat alle belasting nu wordt afgedragen naar de 2 randbalken die vervolgens de belasting afdragen naar de steunpunten.
Je kunt dit wel benaderen door de plaat als een orthotrope plaat te berekenen. Dat kan je op deze manier doen.

orthotroop

Let er daarbij wel op de de stijfheidsverschillen redelijk blijven. In dit geval heb ik de elasticiteitsmodulus in y-richting 10x kleiner genomen. De plaat zal nog wel belasting in de x-richting afdragen maar beduidend minder. Het moment in de balken wordt 52,3 kNm en benadert het moment van 53,3 kNm zoals jij die handmatig hebt berekend.

Het model heb ik bijgevoegd.

B plaat met balken.xfem (66.2 KB)

Ik hoop dat het je duidelijk is. Zoniet dan hoor ik dat graag.
Mvr.gr.
Rob Baaij

1 Like